Förmiddagsinspo

Ett känt problem med typsnitt är att den som läser just din blogg, måste ha samma typsnitt installerat på sin dator som du har valt att använda.
En hel del typsnitt finns på datorn som standard, men det är kanske inte alltid så roliga typsnitt.

Men, det finns sätt att komma förbi det där att besökaren av sidan måste ha typsnittet installerat på sin dator, och ett sätt är att använda Google Web Fonts.

Med hjälp av några kodrader och förändringar i stilmallen på din blogg så löser det hela sig och jag skall förklara hur.

Gör så här:

Rebellmorsan Since 2008